Kompleksowe
Doradztwo

Kompleksowa oraz profesjonalna pomoc
w prowadzeniu gospodarstwa

szkolenia

GAL-AGRO

KOMPLEKSOWO DLA ROLNICTWA

Z myślą o potrzebach Twoich i Twojego 
gospodarstwa.

GAL-AGRO w liczbach:

400+

Kontrole z Integrowanej Produkcji Roślin

1400+

Kontrole z Rolnictwa Ekologicznego

100+

Kontrole z GlobaG.A.P i GRASP

10+

Audyty z Kryterium Zrównoważonego Rozwoju INiG

400+

Osoby przeszkolone z Integrowanej Produkcji Roślin

Świadczymy usługi, szkolenia, przeprowadzamy audyty w sektorze rolnictwa

Patryk Galbas

Inspektor/szkoleniowiec/doradca rolniczy

Sprawdź jakie SZKOLENIA oferujemy:

Integrowana produkcja roślin jest nowoczesnym systemem uprawy roślin, który wykorzystuje postęp technologiczny oraz biologiczny, a na pierwszym miejscu stawia zdrowie ludzi oraz ochronę środowiska. IPR jest systemem dobrowolnym, a uczestnictwo w nim pozwala na otrzymanie zdrowych produktów roślinnych, które podlegają certyfikacji i oznakowaniu…

System HACCP – Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności. Skrót HACCP pochodzi od angielskiej nazwy Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)…

  • Doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • Szkolenia wstępne i okresowe,
  • Szkolenia ppoż i pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Stała obsługa Firm,

DLA ROLNICTWA –NOWOCZEŚNIE

Podążamy za zmianami prawnymi i postępem technologicznym!
Sprawdź terminy oraz lokalizacje szkoleń !!!

Sprawdź jakie USŁUGI oferujemy:

Integrowana produkcja roślin jest nowoczesnym systemem uprawy roślin, który wykorzystuje postęp technologiczny oraz biologiczny, a na pierwszym miejscu stawia zdrowie ludzi oraz ochronę środowiska. IPR jest systemem dobrowolnym, a uczestnictwo w nim pozwala na otrzymanie zdrowych produktów roślinnych, które podlegają certyfikacji i oznakowaniu…

System HACCP – Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności. Skrót HACCP pochodzi od angielskiej nazwy Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)…

System GlobalGAP to międzynarodowy prywatny standard i certyfikacja dotycząca
produkcji rolniczej, obejmująca uprawy roślinne, hodowlę zwierząt oraz akwakulturę…

System GRASP (Global Risk Assessment for Social Practices) to narzędzie oceny
ryzyka społecznego, które jest często stosowane w sektorze rolnictwa. GRASP jest
jednym z modułów w systemie GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice) i ma
na celu ocenę praktyk społecznych związanych z produkcją rolno-spożywczą…

Analiza gleby pod kątem składników pokarmowych

Analiza gleby pod kątem składników pokarmowych.

Czego dotyczą usługi:

Pobór i wysyłka próbek. Przygotowanie planu nawożenia. Przygotowanie planu nawozowego zgodnie z wymaganiami EKOSCHEMATU…

Analiza gleby pod kątem nicieni glebowych i grzybów z rodzaju Fusarium

Analiza gleby pod kątem nicieni glebowych i grzybów z rodzaju Fusarium.

Czego dotyczą usługi:

Pobór i wysyłka próbek do analiz laboratoryjnych. Wymóg obligatoryjny w liście kontrolnej dla warzyw w Integrowanej Produkcji Roślin…

Ekspertyzy przyrodnicze botaniczne i ornitologiczne

Rolniku, to działanie jest dla Ciebie, jeżeli:

  • posiadasz co najmniej 1 ha użytków rolnych,
  • posiadasz trwałe użytki zielone (łąki/pastwiska) lub trawy na gruntach ornych od co najmniej 5 lat,

Modernizacja i restrukturyzacja 
gospodarstw rolnych

Rolniku, sprawdź co daje program Modernizacja i restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Niskopułapowy bezzałogowy system dystrybucji preparatów do ochrony roślin

Dzięki wykorzystaniu niskopułapowego dronu, wyposażonego w specjalistyczne dystrybutory, możliwe jest wykonanie precyzyjnej i równomiernej aplikacji nawozów oraz biologicznych środków ochrony roślin na pola uprawne…

Strony instytucji, które warto odwiedzić !!!

Scroll to Top